XVII EDYCJA KONKURSU POETYCKIEGO „ MOJA MAŁA OJCZYZNA” - „GODZINY PRZY PIÓRZE”

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  im. Melchiora Wańkowicza
w Stalowej Woli
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. KEN w Stalowej Woli
STAROSTWO POWIATOWE w Stalowej Woli
ogłaszają


XVII EDYCJĘ  KONKURSU  POETYCKIEGO „ MOJA MAŁA OJCZYZNA”
pod hasłem:

 „GODZINY PRZY PIÓRZE”

Celem konkursu jest:

  • włączanie młodzieży w życie kulturalne lokalnego środowiska;
  • zachęcenie młodych twórców do publicznego prezentowania swoich umiejętności;
  • kształcenie umiejętności oceny poziomu swoich wierszy w odniesieniu do twórczości grupy rówieśniczej;
  • rozbudzanie poetyckiej aktywności  twórczej dzieci i młodzieży;
  • kształtowanie kultury literackiej i rozwój wrażliwości artystycznej młodego pokolenia.

Patronat nad konkursem sprawuje Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Koło w Stalowej Woli.

Warunki uczestnictwa:
Konkurs  przeznaczony jest dla młodych twórców powiatu stalowowolskiego i  przebiega  w trzech  kategoriach wiekowych:

  • uczniowie klas  IV –VII szkół podstawowych ;
  • uczniowie  klas gimnazjalnych ;
  • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Zainteresowani udziałem w konkursie powinni złożyć dwa  wiersze o tematyce dowolnej /napisane czytelnie na oddzielnych kartkach  - w  pięciu egzemplarzach/.
Prace muszą być  w całości samodzielne (obowiązuje ustawa o prawach autorskich Dz.U. z 23.02.1994 r. Nr 24  poz.83  art. 115 z późn.zm.).
Każdy wiersz należy podpisać; - w prawym  górnym rogu  - pseudonim autora , typ szkoły, klasa. Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę  podpisaną takim samym pseudonimem.             
W kopercie - informacje o autorze: imię, nazwisko, adres, nr telefonu, klasa, szkoła oraz oświadczenie  o  wyrażeniu zgody  na  wykorzystanie  danych  osobowych  na  potrzeby promocji biblioteki według załączonego wzoru (ustawa  z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych  Dz. U. Nr 1334 poz. 883 z późn. zm.) – podpisane przez rodzica lub opiekuna.               

Prace można składać w Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli /budynek Biblioteki Międzyuczelnianej/  przy ul. ks. J. Popiełuszki 10,  tel. 15 842–10–63 wew. 38  /tam również  można uzyskać szczegółowe informacje uzupełniające/.  
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do udostępnienia publikacji mediom i umieszczenia na stronie internetowej biblioteki bez powiadomienia autora.

Termin składania  prac : 30 września 2017 roku

Najlepsze wiersze uhonorowane zostaną nagrodami; prace oceniać będzie jury  powołane przez organizatorów.  Uroczyste podsumowanie  konkursu, połączone z wręczeniem nagród, przewidziane jest: 9 października 2016 roku o godz. 16:00 w Bibliotece Głównej /budynek Biblioteki Międzyuczelnianej/  w  ramach  obchodów  Stalowowolskich Dni Książki.    
Organizatorzy proszą o rozpropagowanie konkursu wśród uczniów Waszej szkoły.

Oświadczenie - pobierz

Katalog on-line

Biblioteka cyfrowa

biblioteka cyfrowa

Kalendarz

Grudzień 2018
P W Ś C Pt S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Katalog Larix

Regionalia

katalog regionaliów

Academica

academica

Czytelnia on-line IBUK LIBRA

ibuk libra

Konkursy

konkursy

Zaproponuj książkę

zaproponuj książkę

Biblioteka KUL

Miejska Biblioteka Publiczna

im. M. Wańkowicza

ul. ks. J. Popiełuszki 10

37-450 Stalowa Wola

Facebook youtube rrs

 

 

Wyszukaj na stronie

Bip Godło

 

facebook_page_plugin