Witamy na stronie Miejskie Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie Miejskie Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli Powered By GSpeech
A- A A+

Biblioteka Główna czynna - pon. 11:00 do 18:00, wt.-pt. 09:00 do 18:00, sob. 9:00 do 14:00

Filia nr 1 - pon. 10:00 - 18:00, wt.-pt. 09:00 do 18:00, sob. 9:00 do 14:00

Filia nr 2 - pon. 10:00 - 18:00, wt.-pt. 09:00 do 18:00, sob. 9:00 do 14:00

Filia nr 3 - pon. 10:00 - 18:00, wt.-pt. 09:00 do 18:00, sob. 9:00 do 14:00

Filia nr 5 - pon. 10:00 - 18:00, wt.-pt. 09:00 do 18:00, sob. 9:00 do 14:00

Informacja z otwarcia ofert

Stalowa Wola, dnia 11 czerwca 2018 r.

Zamawiający:

Miejska Biblioteka Publiczna
M. Wańkowicza w Stalowej Wola
Ks. J. Popiełuszki 10
37-450 Stalowa Wola       

(nazwa i adres Zamawiającego)

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu nr ref. MBP 360.1.100.2018

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nazwa zamówienia: Świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia w budynku Biblioteki Międzyuczelnianej

Zamawiający, Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli , działając na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że:

  1. otwarcie ofert odbyło się w dniu 11 czerwca 2018 r., godz. 10:15 w siedzibie zamawiającego tj. przy ul. Ks. J. Popiełuszki 10 w Stalowej Woli, w gabinecie Dyrektora MBP.
  2. kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: brutto 282 900,00 (netto: 230 000,00zł).
  3. do wyznaczonego terminu składania ofert, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

                                                                                                                         

Nr oferty

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy

Cena brutto

Okres gwarancji

Termin wykonania zamówienia

Warunki płatności

1.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „CZA-TA” Niciak S.j.

ul. Żabia 15,  97-300 Piotrków Trybunalski

256 791,53 zł

-

24-mce od 1 lipca 2018 r. lub od daty podpisania Umowy

14 dni od daty otrzymania f-ry

2.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Specjał sp. z o.o. Aleja Jana Pawła II 80 lok. Nr 5

00-175 Warszawa

247 820,40 zł

-

-II-

-II-

3.

Konsorcjum: Lider WOLF SŁUŻBA OCHRONY Sp. z o.o.

Pl. Orląt Lwowskich 2, 53-605 Wrocław;

Partner WOLF SŁUŻBA OCHRONY Sp. z o.o., ul. Hetm. Stanisława Żółkiewskiego 4,

38-400 Krosno

320 793,84 zł

-

-II-

-II-

4.

Vision Group Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 50/515 , 00-695 Warszawa

263 120,62 zł

-

-II-

-II-

5.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Karabela” Sp. z o.o. ul. Sokola 14,  39-400 Tarnobrzeg  

242 931,16 zł

-

-II-

-II-

6.

SKAREM Sp. z o.o. ul. 1 Sierpnia 24,  37-450 Stalowa Wola

226 890,72 zł

-

-II-

-II-

 

Jednocześnie Zamawiający przypomina, że Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Informacji z otwarcia ofert przekażą zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z art. 24 ust.11 ustawy Pzp.

Aplikacja Sowa MOBI

Katalog on-line

Wyszukaj w katalogu online

Biblioteka cyfrowa

biblioteka cyfrowa

Katalog Larix

Regionalia

katalog regionaliów

Academica

academica

Konkursy

konkursy

Zaproponuj książkę

zaproponuj książkę

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Biblioteka KUL

Miejska Biblioteka Publiczna

im. M. Wańkowicza

ul. ks. J. Popiełuszki 10

37-450 Stalowa Wola

Facebook youtube rrs

 

 

Wyszukaj na stronie

facebook_page_plugin
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech