Witamy na stronie Miejskie Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie Miejskie Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli Powered By GSpeech
A- A A+

Biblioteka Główna czynna - pon. 11:00 do 18:00, wt.-pt. 09:00 do 18:00, sob. 9:00 do 14:00

Filia nr 1 - pon. 10:00 - 18:00, wt.-pt. 09:00 do 18:00, sob. 9:00 do 14:00

Filia nr 2 - pon. 10:00 - 18:00, wt.-pt. 09:00 do 18:00, sob. 9:00 do 14:00

Filia nr 3 - pon. 10:00 - 18:00, wt.-pt. 09:00 do 18:00, sob. 9:00 do 14:00

Filia nr 5 - pon. 10:00 - 18:00, wt.-pt. 09:00 do 18:00, sob. 9:00 do 14:00

Regulamin korzystania z internetu

REGULAMIN KORZYSTANIA Z  INTERNETU
ZASADY OGÓLNE

 1. Podstawą korzystania z usług jest okazanie przez użytkownika karty bibliotecznej. Osoby nieposiadające karty bibliotecznej i stałego zameldowania na terenie powiatu stalowowolskiego, okazjonalnie przebywające w mieście, mogą korzystać z Internetu na podstawie okazanego dokumentu tożsamości.
 2. Rozpoczęcie sesji internetowej jest jednoznaczne z wpisaniem przez bibliotekarza do rejestru użytkowników następujących danych: nr karty bibliotecznej lub w przypadku nie posiadania jej - imię, nazwisko oraz godzina rozpoczęcia i zakończenia sesji internetowej. Jest to niezbędne celem identyfikacji osób korzystających z Internetu w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem.
 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za nadużycia popełnione przy użyciu udostępnionych mu zasobów Internetu.
 4. Korzystanie z urządzeń elektronicznych, zainstalowanego oprogramowania, jest nieodpłatne.
 5. Z komputera i stanowiska internetowego korzystać może osoba, która zapoznała się z niniejszym Regulaminem oraz wyjaśnieniami bibliotekarza na temat warunków obsługi komputera.
 6. Indywidualna sesja internetowa może trwać maksymalnie 1 godzinę z możliwością każdorazowego przedłużenia, o ile nie będzie innych użytkowników oczekujących na dostęp do komputera z Internetem. Maksymalna ilość sesji - do 3 razy w jednym dniu.
 7. Pracownicy Biblioteki na życzenie użytkownika udzielają instrukcji dotyczących wyszukiwania informacji za pośrednictwem Internetu. Wymienione czynności użytkownik wykonuje samodzielnie.
 8. Wynik wyszukiwania lub samodzielnej pracy użytkownik może zapisać na własnym nośniku danych (pendrive`a).
 9. Pracownicy mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez czytelnika przy komputerze.
  • Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste i powierzone materiały biblioteczne pozostawione bez opieki.

ZASADY KORZYSTANIA

 1. Dostęp do sieci Internet w Bibliotece służy zaspokajaniu potrzeb informacyjnych i naukowych użytkowników.
 2. Stanowiska komputerowe mogą być użytkowane wyłącznie w zakresie nienaruszającym obowiązujących przepisów prawa, w tym m.in. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631, z późn. zm.) oraz ustawy o ochronie baz danych (Dz.U. z 2001 r. nr 128, poz. 1402, z późn. zm.). Użytkownikowi korzystającemu z komputera zabrania się w szczególności:
  • instalacji jakichkolwiek programów na komputerach,
  • pozostawiania plików na dysku lokalnym,
  • usuwania programów oraz plików z komputera,
  • kopiowania materiałów chronionych prawem znajdujących się na komputerze,
  • dokonywania zmian w konfiguracji systemów operacyjnych i programów,
  • samowolnego usuwania usterek w działaniu oprogramowania systemowego i użytkowego,
  • używania własnych nośników danych bez zgody bibliotekarza,
  • dokonywania prób uzyskania dostępu do zasobów informatycznych będących w posiadaniu osób trzecich bez ich zgody,
  • dostarczania treści o charakterze bezprawnym,
  • fotografowania materiałów bibliotecznych
  • przeglądania stron o treściach powszechnie uznawanych za naruszające obowiązujące przepisy i normy obyczajowe oraz zasady współżycia społecznego (np. stron prezentujących treści o charakterze pornograficznym)
  • uruchamiania programów służących rozrywce (gry, filmy)
  • konsumpcji na stanowisku internetowym.
 3. Informacje o usterkach technicznych i innych zakłóceniach w pracy komputera należy niezwłocznie zgłosić dyżurującemu bibliotekarzowi.
 4. Czytelnik ponosi odpowiedzialność materialną za szkody powstałe z jego winy w trakcie użytkowania sprzętu.
 5. Bibliotekarz może odmówić czytelnikowi dostępu do komputera, jeżeli uzna, że użytkownik wykonuje czynności niepożądane, bez podania przyczyny.
 6. Osoby w stanie wskazującym na spożycie napojów alkoholowych lub będące pod wpływem środków odurzających nie będą obsługiwane.
 7. Korzystający mają obowiązek przestrzegać powszechnie przyjętych norm współżycia społecznego.
 8. Użytkownik nie stosujący się do przepisów Regulaminu może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania z komputerów znajdujących się w Bibliotece na podstawie decyzji podjętej przez Dyrektora Biblioteki.

  Administratorem danych osobowych, podanych przy zapisie, jest Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli, ul. Popiełuszki 10, 37-450 Stalowa Wola. Celem zbierania danych osobowych jest umożliwienie użytkownikom korzystania z Czytelni Internetowej Biblioteki, umożliwienie pobierania przewidzianych regulaminem opłat i ekwiwalentu za ewentualne zniszczenie sprzętu, a także prowadzenie badań czytelniczych i statystycznych oraz działalności zmierzającej do upowszechniania książek i czytelnictwa. Dane osobowe podlegają ochronie. Użytkownikom przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania, sprostowania i zapomnienia, na warunkach określonych w art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednakże ich podanie i potwierdzenie własnoręcznym podpisem zobowiązania do przestrzegania regulaminu jest niezbędne do nabycia prawa korzystania  z usług Biblioteki, w szczególności do wypożyczenia materiałów bibliotecznych. Podpisując zobowiązanie do przestrzegania regulaminu, użytkownik stwierdza jednocześnie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach określonych w niniejszej informacji.

   

  Regulamin obowiązuje od 25 maja 2018r.

Aplikacja Sowa MOBI

Katalog on-line

Wyszukaj w katalogu online

Biblioteka cyfrowa

biblioteka cyfrowa

Katalog Larix

Regionalia

katalog regionaliów

Academica

academica

Konkursy

konkursy

Zaproponuj książkę

zaproponuj książkę

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Biblioteka KUL

Miejska Biblioteka Publiczna

im. M. Wańkowicza

ul. ks. J. Popiełuszki 10

37-450 Stalowa Wola

Facebook youtube rrs

 

 

Wyszukaj na stronie

facebook_page_plugin
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech